issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ПОНЯТТЯ “ПРОФЕСІЙНА ПЕРСПЕКТИВА СТАРШОКЛАСНИКІВ”: ДОСВІД АНГЛІЇ

ПОНЯТТЯ “ПРОФЕСІЙНА ПЕРСПЕКТИВА СТАРШОКЛАСНИКІВ”: ДОСВІД АНГЛІЇ

Г. Р. Вороніна

У статті проаналізовано англійські науково-педагогічні джерела з метою узагальнення та систематизації змісту поняття “професійна перспектива старшокласників”. Розглянуто сучасні концепції професійно орієнтованого навчання в школах Англії та виокремлено коло вмінь і навичок, необхідних для успішного конструювання професійного майбутнього

Ключові слова: професійна перспектива, старшокласники, професійно орієнтоване навчання, старша школа Англії.

Література
1. Бодров В. А. Психологія професійної придатності : навчальний посібник для вузів / В. А. Бодров.– М. : Сучасна освіта, 2001. – 511 с.
2. Barnes A. An Introduction to Career Learning and Development 11-19: Perspectives, Practice, Possibilities / A. Barnes, B. Bassot, A. Chant. – London : Routledge, 2010. – 168 p.
3. Careers education in the classroom. The role of teachers in making young people work ready. – London : Teachfrst, 2014. – 24 p.
4. Careers guidance and inspiration in schools. Departmental advice for governing bodies, school leaders and school staff. – Nottingham : Crown copyright, 2014. – 25 p.
5. Hooley T. Teachers and Careers: The role of school teachers in delivering career and employability learning / Tristram Hooley, Antony Watts, David Andrews. – Derby : University of Derby, 2014. – 56 p.
6. Harris S. Careers Education / Suzy Harris. – London : Sage, 1999. – 150 p.
7. Kumar A. Personal, Academic and Career Development in Higher Education / Arti Kumar. – London: Routledge, 2007. – 326 p.
8. McLean A. The Motivated school / Alan McLean. – London : Sage, 2003. – 160 p.
9. Resource Guide: Personal Development Planning and the Progress File [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.heacademy.ac.uk/.../pdp_progress_fle.
10. Wentzel K. Handbook of motivation at school / Kathryn Wentzel, David Miele. – London : Routledge, 2016. – 544 p.