issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

КОНЦЕПЦІЇ ТА МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ У ЗАРУБІЖНОМУ ДОСВІДІ

КОНЦЕПЦІЇ ТА МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ У ЗАРУБІЖНОМУ ДОСВІДІ

Т. Ф. Алєксєєнко

У статті на основі концептуального аналізу зарубіжного досвіду, зокрема США та європейських країн, розкрито: термінологічні особливості, домінуючі концепції, апробовані моделі й специфічні форми соціально-педагогічної підтримки учнівської молоді в різних типах освітніх закладів та поза ними; їх спрямованість на превентивний і
оперативний характер допомоги дітям та учнівській молоді у вирішенні проблем, пов’язаних із соціальним самопочуттям, міжособистісними комунікаціями, життєвим і професійним самовизначенням; формування шкільного колективу на спільних цінностях шляхом активного залучення учнів до виконання правил і рішень шкільної
громади; роль соціального працівника у цьому процесі. 

Ключові слова: соціально-педагогічна підтримка, учнівська молодь, зарубіжний досвід, концепції, моделі, соціально-педагогічні технології, соціальна робота.

Література
1. Анохина Т. В. Педагогическая поддержка как реальность / Т. В. Анохина // Новые ценности образования: забота –
поддержка – консультирование. – М. : Инноватор, 1996. Вып. 6. – С. 72-73.
2. Михайлова Н. Н. Педагогика поддержки : учеб.-метод. пособ. / Н. Н. Михайлова, С. М. Юсфин. – М. : Мирос, 2002. – 208 с.
3. Олиференко Л. Я. Социально-педагогическая поддержка  детей группы риска : учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. заведений / Л. Я. Олиференко, Т. И. Шульга, И. Ф. Дементьева. – 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр “Академия”, 2004. – 256 с.
4. Регіональна політика Європейського Союзу: історія і сучасність Європейська інтеграція: крок за кроком : посіб. / Фонд “Європа ХХІ” [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://old.europexxi.kiev.ua/ukrainian/program/zmi/book3/036.html.
5. About British Association for Counsellingand Psychotherapy (BACP) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.
bacp.co.uk/ about_bacp/#q0.
6. Baginsky W. School mise Ringin England, Walesand Northern Ireland: A Review. / W. Baginsky. – London: NSPCC, 2004. – С. 2.

7. Cooper M. School-based counsellingin UK secondary schools: a review and critical evaluation / M. Cooper. Glasgow : University of Strathclyde. – 2013. – 34 p.
8. Medway Council [Електронний ресурс]. Режим доступу: http:// www.medway.gov.uk/educationandlearning/schoolsandcolleges/schoolpoli cy/counsellingguidelines.aspx
, с. 4. 
9. Pattison S. Counselling in schools: A research study into services for children and young people, commissioned by the Welsh Assembly Government / S. Pattison, N. Rowland, K. Cromarty, K.Richards, P. Jenkins, M. Cooperandothers. Lutterworth : BACP, 2007. – 73 p.
10. Subsidiarity. Wikipedia. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/ Subsidiarity.
11. School Counselling Service Policy [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.stjohns.wilts.sch.uk/.
12. Te National Association for Pastoral Care in Education [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.napce.org.uk/about/