issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

АДАПТАЦІЯ ДИТИНИ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО ДНЗ: ВЗАЄМОДІЯ ВИХОВАТЕЛІВ З БАТЬКАМИ

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_logo223.png

Н. А. Шкляр

У запропонованій статті акцентовано на важливості тіс- ного взаємозв’язку сім’ї та дошкільного навчального закладу задля створення для кожної дитини єдиного виховного середовища, спря- мованого на розвиток особистості дитини; розкрито поняття та компоненти психолого-педагогічної культури батьків: розуміння та усвідомлення ними своєї відповідальності за виховання дітей, здійснення продуктивних зв’язків з виховними інститутами (дошкільними навчальними закладами, школою, позашкільними закладами).

Ключові слова: батьки, взаємодія, молодший дошкільний вік, адаптація, педагогізація, сім’я.

Література

1. Долинна  О.  П. Батьки в дошкільному закладі: споживачі та гості чи партнери-однодумці? / О. П. Долинна, О. В. Низковська // Дошкільне виховання. – 2007. – № 1. – С. 6-8.

2. Долинна  О.  П. Активізація взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї /  О.  П.  Долинна, О.  В.  Низьковська // Обов’язкова освіта дітей старшого дошкільного віку: форми здобуття, організація і зміст роботи : зб. метод. матеріалів / [авт.-упоряд.: О. П. Долинна, А. П. Бурова, О. В. Низьковська, Т. П. Носачова]. – Тернопіль : Мандрівець, 2011. – 480 c.

3. Дмитрук Т. В. Формування психолого-педагогічної культури батьків (сучасні форми взаємодії з батьками) / Т. В. Дмитрук // Інформаційно-методичний центр Хмельницький колегіум імені Володимира Козубняка. - Хмельницький: – 2013. – 55 с.

4. Івах  С.  М. Особливості педагогізації батьків дітей дошкіль- ного віку / С. М. Івах // Педагогіка вищої та середної школи : зб. наук. пр. / Криворіз. держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 37 – 672 с.

5. Петрова  Ж. Г. Педагогізація батьків дітей старшого дошкіль- ного віку / Ж.  Г.  Петрова //  Обов’язкова освіта дітей стар- шого дошкільного віку: форми здобуття, організація і зміст роботи : зб. метод. матеріалів / [авт.-упоряд.: О. П. Долинна, А. П. Бурова, О. В. Низьковська, Т. П. Носачова]. – Тернопіль : Мандрівець, 2011. – 480 с.

6. Постовий В. Г. Сучасна сім’я і її педагогіка / В. Г. Постовий. – К., 1994. – 224 с. 7. Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям. Рождение гражда- нина. Письма к сыну. – К. : Рад. шк., 1985. – 560 с.