issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ ТА МЕТОДІВ ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ У ПОЗАКЛАСНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_logo223.png

І. М. Шкільна

 Розкрито методику виховання моральної самосвідомості стар- ших підлітків у позакласній діяльності, спрямовану на становлення таких цінностей, які б сприяли саморозвитку, самовихованню зростаючої особистості. Обґрунтовано виховні можливості використання сучасних форм і методів виховання. На прикладному матеріалі показано різні варіанти апробації виховних методик.

Ключові слова: моральна самосвідомість, старші підлітки, форми і методи виховання, позакласна діяльність.

Література

1. Бех  І.  Д. Духовні цінності як надбання особистості / Іван Дмитрович Бех // Рідна школа. – № 1–2 (985–986). – 2012. – С. 9–12.

2. Бех  І.  Д. Особистість у просторі духовного розвитку : навчальний посібник / І. Д. Бех. – К. : Академвидав, 2012. – 256 с. – (Серія «Альма-матер»).

3. Организационные формы обучения / [под ред. Ю. И. Мале- ванного]. – К. : Лыбидь, 1991. – 173 с.

4. Практична педагогіка виховання : посібник з теорії та мето- дики виховання / [за заг. ред. М. Ю. Красовицького]. – К. : Плай, 2000. – 143 с.