issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ДІАЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ УКРАЇНИ: КОНТЕКСТУАЛЬНИЙ ВИМІР ОДВІЧНИХ ПРОБЛЕМ

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_logo223.png

О. М. Троїцька, Л. Ю. Москальова

У статті продовжена наукова традиція розгляду проблеми гар- монізації спільного життя народів, які презентують різні культурні ідентичності, зокрема релігійну ідентичність української людини. Як конструкт побудови ненасильницького миру запропоновано діалог з його атрибутом – толерантністю. Визначена предметна площина діалогу в інформативно-екзістенціональній взаємодії релігійних спільнот України та суб’єктів релігійного простору. Виявлено зони найбільшого непорозуміння віруючих людей та експліковано можливості діалогу у духовному поступі українства.

Ключові слова: глобалізація, діалогічність, духовність, етноконфесійність, ідентифікація, релігійність, толерантність.

Література

1. Арістова А. В. Релігійні конфлікти в Україні: вектори впливу на суспільні процеси /  А.  В.  Арістова // Мультиверсум  : 274 філософський альманах. − К.  : Центр духовної культури, 2006. - № 52.

2. Климов  В. Міжконфесійні відносини у формах їх вияву / В. Климов //Релігійна панорама. – 2006. − № 12. – С. 42-46.

3. Колодний  А.  М. Міжконфесійні та міжцерковні протистояння в незалежній Україні /А.  М.  Колодний // Релігійна свобода. Міжконфесійні відносини в умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні : [наук. щорічник / заг. ред. А. М. Колодного, М. Ю. Бабія]. – К., 2005. – С. 81-99.

4. Кулагіна Г. Релігійна та етнічна ідентичності за умов релігійної свободи в Україні /  Г.  Кулагіна // Релігійна свобода: функціонування релігії в умовах свободи її буття  : наук. щорічник / заг. ред. А. М. Колодного, М. Ю. Бабія. – К., 2004. − С. 64-68.

5. Новейший философский словарь. Постмодернизм / глав. науч. ред. и сост. А. А. Грицанов. – Мн. : Современный лите- ратор, 2007. – 816 с.

6. Предко  О.  І. Психологія релігії: історія, теорія, релігієзнавчі виміри  : монографія /  О.  І.  Предко. – К.  : Центр навчальної літератури, 2005. – 278 с.

7. Филипович Л. О. Місце і роль релігії в процесах етнонаціо- нальної ідентифікації / Л. О. Филипович // Українське релігієзнавство. – 1999. − № 12. – С. 83–93.

8. Petrovich O. An examination of Piaget’s theory of childhood attificialism. Unpublished D. Phil thesis, Oxford University, 1988. – 217 p.