issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ ПІДЛІТКІВ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_logo223.png

Г. П. Тарасюк

У статті наголошено на значенні освіти і педагогічної науки для сталого розвитку суспільства. Проаналізовано сутність понять «спілкування», «міжособистісне спілкування». Визначено критерії та показники міжособистісного спілкування підлітків. З’ясовано умови, за яких можлива ефективна організація міжособистісного спілкування підлітків щодо екологічної проблематики.

Ключові слова: сталий розвиток суспільства, освіта, спілкування, міжособистісне спілкування, підлітки.

Література

1. Бех І.  Д. Технологія інтимно-особистісного спілку- вання  /  Бех  І.  Д. //  Педагогіка і психологія.  – 2003.  - №  1.  – С. 17-29.

2. Бутенко Н.  Ю. Комунікативні процеси у навчанні  : [підручник] / Н. Ю. Бутенко. – К. : КНЕУ, 2004. - С. 260.

3. Каган М.  С. Мир общения: Проблема межобъектионных отношений / М. С. Каган. – М. : Политиздат, 1988. – С. 147-152.

4. Стратегія ЄЕК ООН освіти для сталого розвитку  : пер. з англ. – Одеса : Екологія, 2005. – 44 с. 5. Философский энциклопедический словарь / [ред. коллегия: С. С. Аверинцев и др.]. – 2-е изд. – М. : Советская энциклопедия, 1989. – С. 8.