issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА У ФРАНЦІЇ: СУЧАСНИЙ КОНТЕКСТ

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_logo223.png

Ж. В. Петрочко

У статті розкрито сутність громадянськості й кращий досвід Франції щодо громадянської освіти. Схарактеризовано фундамен- тальні цінності Республіки та роль навчальних закладів у громадянському вихованні підростаючих особистостей.

Ключові слова: громадянськість, громадянська освіта, цінності Республіки.

Література

1. Постанова Міністерства національної освіти Франції від 12.07.2015 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.education.gouv.fr.

2. Moessinge P. L’identité en jeu / Pierre Moessinge // Amazon Media EU. – 2014. – 158 p. 139

3. Mouvement associative. 2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lemouvementassociatif.org/wp-content/ uploads/2015/09/La-France-associative-en-mouvement-2015.pdf.