issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

Вивчення формування екологічного світогляду підлітків у виховній практиці дитячих об’єднань під час впровадження модуля «ОСНОВИ СТРАТЕГІЇ ЗБАЛАНСОВАНОГО (СТАЛОГО) РОЗВИТКУ»

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_logo223.png

О. В. Пащенко

У статті розглянуто питання виявлення характеру мотивів соціальної ініціативності підлітків, особливостей їх екологічного світогляду, рівня володіння практичними навичками, готовності до реалізації власної соціальної ініціативності у дитячих об’єднаннях природоохоронного спрямування. Зокрема, представлено результати упровадження модуля «Основи стратегії збалансованого (сталого) розвитку», організованого у 2016 році Всеукраїнською дитячою спілкою «Екологічна варта».

Ключові слова: екологічний світогляд, підлітки, дитячі громадські об’єднання, освіта, збалансований розвиток.

Література

1. Бех І. Д. Виховання особистості : у 2 кн. Кн. 2: Особистісно орієнтований підхід: науково-теоретичні засади / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – 344 с. 

2. Бех І.  Д. Програма українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді /  І.  Д. Бех, К.  І. Чорна // Гірська школа українських Карпат. – 2015. – № 12-13. – С. 26–37.

3. Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Серія «Екологічна освіта та виховання». Стратегія ЄЕК ООН з освіти в інтересах збалансованого розвитку. 2. – К.  : ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», 2006. – № 3. – 39 с.

4. Білявський Г. О. Національні проблеми освіти і наукового забезпечення у сфері збалансованого розвитку /  Біляв- ський  Г.  О., Тимочко Т. В., Пащенко О. В. //  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Серія «Стан навколиш- нього середовища». Освітні та етичні засади збалансованого розвитку. – К. : ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», 2008. – № 7. – С. 2-7.

5. Особливості формування світоглядної позиції особистості в умовах дитячого об’єднання : монографія / О. В. Безпалько, О. В. Касьянова [та ін.] ; наук. ред. Т. К. Окушко]. – Кірово- град : Імекс-ЛТД.  – 260 с.

6. Як сформувати світоглядну позицію особистості в дитячому об’єднанні  : метод. посіб. /  Пащенко О. В., Чиренко Н. В., Чорна К. І. [та ін.]  ; наук. ред. Т. К. Окушко. – Кіровоград  : Імекс-ЛТД. – 200 с.