issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ У МІКРОРАЙОНІ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_logo223.png

О. М. Пархоменко

У статті розглянуто та схарактеризовано принципи розви- тку, науковості, інтегративності, мобільності, акумуляції, наступності, технологічності, варіативності, спрямованості у професійному самовизначенні на комплексне вирішення завдань навчання, виховання та розвитку, що лежать в соціально-педагогічних основах трудового виховання у мікрорайоні сільської школи. Також виділено групу ймовірнісних закономірностей процесу професійної адаптації в навчальному закладі. Ефективність вирішення цього завдання залежить від процесу залучення школярів до праці, стану і вдосконалення трудового виховання у сфері найбільш тісного спілкування дорослих і дітей, якою є мікрорайон школи.

Ключові слова: професійне самовизначення, професійна адап- тація, підготовка старшокласників, навчальний процес, майбутня професія, мікрорайон школи.

Література

1. Бех І. Д. Психологічний супровід особистісно-орієнтованого виховання // Поч. шк. – 2003. – № 3. – С. 1-6.

2. Гончаренко  С.  У. Український педагогічний словник. – К.  : Либідь, 1997. – 376 с.

3. Духнович  А.  В. Народная педагогика в пользу училищ и учителей сельских. Ч. 1. Педагогия общая. – Львов, 1857.

4. Иващенко Р. И. Труд и развитие личности школьника. Книга для учителя. – М. : Просвещение, 1987. – 94 с.

5. Концепція »Виховання підлітків та молоді за місцем прожи- вання» // Ракурс УіМ. – 1994. – № 2. – С. 18–19. 

6. Макаренко Л. С. Методика виховної роботи. – К. : Радянська школа, 1990. – 366 с.

7. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті. / Міністерство освіти і науки України, Академія педагогічних наук. – К. : Шкільний світ, 2001. – С. 14.

8. Сухомлинський О. В. Теоретичні проблеми виховання і діяль- ність позашкільних закладів // Початкова школа. – 1995.  – № 1. – С. 28-30.