issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАННЯХ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_logo223.png

Т. К. Окушко

У статті висвітлено питання розгортання наукового дослідження «Особистісно орієнтовані технології патріотичного вихо- вання учнівської молоді в громадських об’єднаннях», яке здійснюється працівниками лабораторії громадянського та морального виховання Інституту проблем виховання НАПН України у 2016-2018 роках.

Ключові слова: національно-патріотичне виховання, учнівська молодь, особистісно орієнтовані технології, громадські об’єднання

Література

1. Бех І. Д. Духовний пошук : сучасні наукові межі / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. Вісник НАПН України. – 2016. – № 1 (90). – С. 5-14.

2. Буткевич В.  В. Патриотическое воспитание учащихся: история и современность: пособие для педагогов общеобразовательных учреждений, учреждений внешкольного воспитания и обучения / В. В. Буткевич. – Минск  : Национальный институт образования, 2010. – 207 с.

3. Белоусов Н.  А. Патриотическое воспитание студентов как проблема педагогического образования /  Н.  А.  Белоусов, Т.  Н.  Белоусова // Патриотическое воспитание: история и современность : сб. науч. ст. – Мн., 2004. – С. 38-41.

4. З Україною в серці (тренінг з патріотичного виховання дітей та молоді) : посібник / І. Д. Бех, Ж. В. Петрочко, В. І. Кириченко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Київ : Ін-т обдар. дитини НАПН України, 2015. – 182 с.