issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ В УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО ЛІЦЕЮ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_full_logo221.png

С. М. Мотика

У статті розглянуто питання національно-патріотичного виховання учнівської молоді у виховній практиці військового ліцею. Зокрема, представлено результати констатувального експерименту та обґрунтовано авторську позицію щодо формувального етапу експериментального дослідження з виховання патріотизму у військових ліцеїстів.

Ключові слова: експеримент, патріотизм, національно-патріотичне виховання, любов до Батьківщини, військовий ліцей, ліцеїсти.

Література

1. Баранівський В. Ф. Система військово-патріотичного вихо- вання курсантів вищого військового навчального закладу  / В.  Ф. Баранівський // Вища освіта України. – 2014. – № 3 (додаток 2) Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». Т. 2 – С. 189–192.

2. Івашковський В. В. Педагогічні основи військово-патріотич- ного виховання молоді / В. В. Івашковський // Нові технології навчання : наук.-метод зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2014. – № 82. – С. 106–109.

3. Кыверялг А. А. Методы исследования в профессиональной педагогике : [учеб. пособие] / Кыверялг А. А. – Таллинн : Валгус, 1980. – 336 с.

4. Олійник Л. В. Формування національних та загальнолюд- ських цінностей захисника Вітчизни як основа патріотизму / Л. В. Олійник, С. М. Мотика // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Патріотизм – нагальна потреба України і українців», (19 травня 2015 р.). – Черкаси : ОІППО, 2015. – С. 43–47.

5. Формування соціальної ініціативності підлітків у дитячому об’єднанні : монографія / Т. К. Окушко, Ж. В. Петрочко, Н.  В. Чиренко, Н. О. Шпиг, О. В. Пащенко, Л. М. Сокол, О. В. Долгова ; наук. ред. Т. К. Окушко. – Харків : Друкарня Мадрид, 2015. – 222 с.

6. Стасюк В. В. Виховання патріотизму української молоді: від козацьких традицій до сьогодення / В. В. Стасюк, Л. В. Олійник, С. М. Мотика // Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. – 2015. – № 2. – С. 167–171.

7. Сухомлинський В. О. Теоретичні і практичні проблеми, які висуваються життям у процесі здійснення ідеї розвитку особистості / В. О. Сухомлинський // Вибрані твори : в 5 т. – К., 1976. – Т. 1. – 431 с.