issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

РИЗИКОВАНА ПОВЕДІНКА СТАРШОКЛАСНИКІВ У СФЕРІ ІНТЕРНЕТ-СПІЛКУВАННЯ: СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ЗРІЗ

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_logo223.png

Р. В. Малиношевський

У статті тематизовано проблему дослідження ризикованої поведінки старшокласників у сфері інтернет-спілкування. Ризикована поведінка під час інтернет-спілкування розглядається як супутнє явище для мережевого суспільства зі специфічною межовою природою і перехідним статусом. Представлено спробу діагностування ступеня означеного ризику у старшокласників шляхом їх опитування, що дає змогу окреслити контури цього явища і демонструвати його імпліцитний характер.

Ключові слова: ризикована поведінка, мережеве суспільство, інтернет-спілкування, старшокласники.

Література

1. Алєксєєнко Т.  Ф. Ризикована поведінка : посібник / Т. Ф. Алєксєєнко, С. В. Кушнарьов. – Вінниця : Планер, 2013. – 172 с.

2. Данілова А. П. Ризикована поведінка старшокласників у сфері Інтернет-спілкування / А. П. Данілова // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді  : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський  : Видавець Зволейко  Д.  Г., 2015. – Вип. 19, кн. 1. – С. 194–203. 305

3. Garas, A., Garcia D., Skowron M., & Schweitzer F. (2012). Emotional persistence in online chatting communities. Scientific Reports 2. – Режим доступу: http://www.nature.com/articles/srep00402.

4. Madden, M., Lenhart, A., Cortesi, S., Gasser, U., Duggan, M., Smith, A. & Beaton, M. (2013). Teens, social media, and privacy. Washington D.C.: Pew Research Center’s Internet & American Life Project. – Режим доступу: http://www.pewinternet. org/2013/05/21/teens-social-media-and-privacy.