issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_logo223.png

О. В. Литовченко

Матеріали статті презентують теоретичні і методичні аспекти проблеми формування цінностей дітей та молоді у позашкільних навчальних закладах. Наведено приклади діяльності позашкільних закладів України, спрямованої на вирішення найбільш актуальних виховних завдань у складних умовах розвитку країни. У статті актуалізовано роль позашкільної освіти як інституту виховання, сучасний зміст якого має забезпечити становлення світогляду, виховання патріотичних почуттів, громадянських якостей особистості.

Ключові слова: позашкільна освіта, позашкільні навчальні заклади, ціннісні орієнтації, патріотичне виховання, методи виховання.

Література

1. Бех І.  Д. Програма українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді [Електронний ресурс]  /  І.  Д.  Бех, К.  І.  Чорна.  – Режим доступу: http://www.ipv.org.ua/ data/28.01.15/Programa%20patriotychnogo%20vyxovannya.pdf.

2. Большой психологический словарь / сост. и общ. ред. Б. Г. Мещеряков, В. П. Зинченко. – СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. – 672 с.

3. Виховуємо громадян-патріотів України  : наук.-метод. посібник  /  авт. кол. за заг. кер.  К.  І.  Чорної.  – Черкаси  : ЧОІПОПП, 2012. – 268 с.