issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ТРУДНОЩІ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СУЧАСНИХ ПІДЛІТКІВ

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_logo223.png

Т. Ю. Куниця

У статті розкрито основні труднощі, з якими стикаються сучасні підлітки в процесі набуття навичок соціальної взаємодії. За допомогою діагностичних методик визначено рівень шкільної тривожності, притаманний підліткам, та рівень розвитку соіціальних навичок, вивчено основні тенденції поведінки в реальній групі, складено емоційний портрет класу. Проведене дослідження дає підстави для визначення напрямів роботи соціальних педагогів, практичних психологів та класних керівників з метою надання соціально-педагогічої підтримки школярам.

Ключові слова: підлітки, соціальні навички, соціальна взаємодія

Література

1. Методика діагностики рівня шкільної тривожності Філіпа [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ped-kopilka. com.ua/psihologija/metodika-diagnostiki-urovnja-shkolnoitrevozhnosti-filipsa.html.

2. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество : пер. с англ. / Питирим Сорокин ; [общ. ред., сост. и предисл. А. Ю. Сого- монов]. – М. : Политиздат, 1992. – 542 с.

3. Соціальні цінності малої групи школярів : монографія / за заг. ред. Т. Ф. Алєксєєнко. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 240 с. 272

4. Соціологія. Загальний курс : навч. посібник / Лукашевич М. П., Туленков М. В.  – К.  : Каравела, 2006.  – 408 c. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.big-lib.com/book/8_ Sociologiya_Zagalnii_kyrs/742_82_Zmist_i_harakterni_oznaki_ socialnoi__vzaemodii.