issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ВИМІРІ

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_logo223.png

П. І. Кендзьор

У статті окреслено перспективи організації полікультурного виховання з огляду на європейський вектор розвитку України. Запропоновано доповнювати полікультурне виховання громадянським елементом, формувати не лише полікультурні компетентності, а й громадянські, тобто виховувати відповідального громадянина, здатного взаємодіяти в демократичному полікультурному суспільстві. Розглянуто європейський досвід синтезу полікультурного і громадянського виховання. Здійснено спробу інтегрувати авторську модель полікультурних компетентностей та модель компетентностей, необхідних для участі в демократичній культурі.

Ключові слова: полікультурне виховання, громадянське виховання, демократичне полікультурне суспільство, модель полікультурних компетентностей.

Література

1. Габермас Ю. Залучення іншого: Студії з політичної теорії / Юрґен Габермас ; [пер. з нім. Андрій Дахній]. – Львів : Астор- лябія, 2006. – 416 с.

2. Дзюба І. Україна в пошуках нової ідентичності / Іван Дзюба. – К. : Україна, 2006.– 157 с.

3. Action Plan [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.coe.int/t/dcr/summit/20050517_plan_action_en.asp. 232

4. Alexander Jeffrey C. Core Solidarity, Ethnic Out-Groups, and Social Differentation //  Differentation Theory and Social Change. Comparative and Historical Perspective / [еd. by Jeffrey C. Alexander and Paul Colomy]. – New York : Columbia University Press, 1990.– 268 p.

5. Birzea C. EDC Policies in Europe : a Synthesis. / Birzea C. – Strasbourg : Council of Europe, 2003. – 84 p.

6. Living Together as Equals in Culturally Diverse Democratic Societies. A Model of the Competences Required for Participation in Democratic Culture. – Strasbourg : Council of Europe, 2016. – 48 p. 7. White Paper [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.coe.int/t/dg4/intercultural/whitepaper_EN.asp#P27_2138.