issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

МОЛОДІЖНІ СУБКУЛЬТУРИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_logo223.png

Л. І. Іванченко

У статті висвітлено питання молодіжної субкультури; подано характеристику основних видів молодіжної субкультури: хіпі, панки, готи, кришнаїти, геймери, фурі, скінхеди, металісти. Розглянуто вплив неформальних об’єднань на цінності й моральні норми молоді за сучасних умов.

Ключові слова: молодіжна субкультура, хіпі, панки, скінхеди, готи, фурі, геймери, металісти.

Література

1. Базаров М. Черкасская молодёжь – кто есть who? // Ринок. – 2007. – № 37 (511).

2. Великий тлумачний словник української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – Київ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005.

3. Заїка Н. Бути собою – головний принцип черкаських нефор- малів // Прес Центр.  – 2008.  – № 7 (134).  – Режим доступу: http://pres-centr.ck.ua/print/news845.html.

4. Карп’як В. Молодіжні субкультури // Спілка української молоді.  – Режим доступу: http://www.cym.org/ua/content/ subcult1.asp.

5. Косарецкая С. В. О неформальных объединениях молодежи / С. В. Косарецкая, Н. Ю. Синягина. – М. : Владос, 2004. – 159 с.

6. Чугаєвський В.  Г. Молодіжна політика й соціальна робота  : навч. посібник.  – Київ  : Видав.-поліграф. центр «Київський університет», 2005.