issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА ДІТЕЙ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ЗАСОБАМИ ІЗОТЕРАПІЇ

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_logo223.png

Ю. М. Жданович

У статті обґрунтовано важливість ізотерапії як методу соціально-педагогічної підтримки дітей вимушених переселенців. Пред- ставлено методики ізотерапії, які може використовувати соціальний педагог у роботі з дітьми вимушених переселенців, розкрито їх можливості для подолання негативних психологічних станів, досягнення відчуття підтримки, опори, успішної адаптації та інтеграції в нових соціокультурних умовах, розвитку креативності й творчості.

Ключові слова: соціально-педагогічна підтримка, вимушені переселенці, ізотерапія, методика, креативність.

Література

1. Киселева М. В. Арт-терапия в работе с детьми : руководство для детских психологов, педагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми / М. В. Киселева. – СПб. : Речь, 2006. – 160 с.

2. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: теория и практика : пер. с англ. / К. Рудестам ; ред. вступ. Л. А. Петровская. – М. : Прогресс, 1990. – 368 с.

3. Юнг К. Г. Психологические типы / К. Г. Юнг. – СПб. : Азбука, 2001. – 736 с.

4. Jung С.  G. Analytical Psychology: Its Theory and Practice. The Tavistock Lectures. – London a. Henley, 1968. – 224 с.