issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ХУДОЖНЯ ІМПРОВІЗАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МИСТЕЦЬКИХ УПОДОБАНЬ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У СФЕРІ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_logo223.png

І. С. Денисюк

У статті проаналізовано явище мистецьких уподобань учнів ЗНЗ у сфері музичного мистецтва. Обґрунтовано сутність та зміст поняття «музичні уподобання», виявлено його спільні та від- мінні риси від категорій «музичний смак» та «музичний інтерес». Представлено та схарактеризовано музичну імпровізацію як засіб формування мистецьких уподобань учнів на уроках музики.

Ключові слова: художня імпровізація, мистецькі уподобання, музичний смак, музичний інтерес.

Література

1. Алексеев А. Из истории фортепианной педагогики / А. Алек- сеев // Хрестоматия. – Киев : Музична Україна, 1974. – 165 с.

2. Гродзенская Н. Школьники слушают музыку / Н. Гродзен- ская. – М. : Просвещение, 1969. – 77 с. 154

3. Мальцев С. О психологии музыкальной импровизации / С. Мальцев. – Москва : Музыка, 1991. – 88 с., нот.

4. Усачьова В. Импровизация и сочинение музыки как творческий метод развивающего обучения детей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02. теорія і методика навчання і виховання (по сферам і рівням навчання) / В. Усачьова. – Москва, 2002. – 34 с.

5. Шацкая В. Музыкально-эстетическое воспитание детей и юношества / В. Шацкая. – М. : Просвещение, 1975. – 200 с. 6. Dalcroze E. J. Rhythm music and education. – Hazell Watson and Viney Ltd., Aylesbury, Bucks, 1980. – P. 75.