issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ВИХОВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО БАТЬКІВЩИНИ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_logo223.png

Т. Г. Гриців

У статті визначені основні проблеми та тенденції виховання ціннісного ставлення до Батьківщини засобами народної педагогіки. Висвітлено сутність національного виховання як цілісної системи, його науково-методичні засади. На основі наукових джерел представ- лено теоретичні аспекти виховання ціннісного ставлення до Бать- ківщини та застосування засобів народної педагогіки. Окреслено шляхи впровадження інноваційних технологій та інтегрованих під- ходів, які мають ґрунтуватися на цінностях національної культури й народної педагогіки.

Ключові слова: національне виховання, патріотизм, Батьків- щина, народна педагогіка.

Література

1. Бех І. Д. Виховний процес в осягнутих глибинах / І. Д. Бех //  Шкільний світ. – 2004. – № 5. – С. 3-41.

2. Ващенко Г. Виховання волі і характеру / Г. Ващенко. – Боффало-Мюнхен, 1957. – 385 с.

3. Залізняк Л. Історичні витоки українців / Л. Залізняк // Історія в школі. – 1996. – № 1. – 48 с.

4. Марушкевич А.  А. Просвітницька діяльність і педа- гогічні погляди І.  Огієнка  : посібник для студентів і вчителів / А. А. Марушкевич. – К, 1993. – 36 с.

5. Основи національно виховання /  [за заг. ред. В.  Г.  Кузя, Д. Д. Руденка, З. О. Сергійчука]. – Київ, 1993. – 149 с.

6. Система патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в умовах модернізаційних суспільних змін  : колективний посібник / [Бех І. Д, Киричок В. А, Журба К. О, Шкільна І. М., Назаренко Г. А.] ; кер. К. І. Чорна. – Київ, 2010. – 614 с.

7. Сумцов М. Слобожани. Історико-етнографічна розвідка / М. Сумцов. – Х. : Союз, 1918. – 240 с.

8. Сухомлинський В. О. Вибрані твори : в 5-ти т. Т. 2 / В. О. Сухом- линський. – К. : Радянська школа, 1976. – 670 с.

9. Ушинський К. Д. Вибрані педагогічні твори  : у 2 т. Т.  1 / К.  Д. Ушинський  ; [за ред. О.  І  Пискунова (відповід ред.), Г.  С.  Костюка, Д.  О.  Люрдкіпанідзе  ; пер. з рос А.  С.  Васи- ленко]. – К. : Радянська школа, 1983. – 489 с.

10. Щербань П. М. Національне виховання в сім’ї / П. М. Щербань. – К. : Культурологічне ПП «Боривітер», 2000. – 258 с.