issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

СІМ’Я ЯК ОСНОВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ВИХОВАННЯ ГУМАННИХ БАТЬКІВСЬКО- ДИТЯЧИХ ВЗАЄМИН

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_logo2.png

Л. В. Гончар

Стаття присвячена розгляду інституту сім’ї як провідного середовища виховання дитини. У цьому ракурсі представлено певні типи сімей, які репродукують несприятливий вплив на дітей. Особливу увагу акцентовано на аналізі певних чинників, які зумовлюють суперечності та складнощі у внутрішньосімейних взаєминах між дітьми і батьками, а саме: аномія, стрімкий розвиток інформаційного суспільства, перебування держави фактично у стані війни.

Ключові слова: сім’я, гуманні батьківсько-дитячі взаємини, сімейні цінності, виховання.

Література

1. Бех І.  Д. Виховання особистості: сходження до духовності  : [наук. видання] / Іван Дмитрович Бех. – К. : Либідь, 2006. – 272 с.

2. Гончар Л.  В. Работа с родителями по проблеме формиро- вания гуманных родительско-детских взаимоотношений / Л.В. Гончар // Веснік Гродзенскага дзержаунага універсітэта ім. Янкі Купалы. Серыя

3. Філалогія. Педагогіка. Псіхологія. – 2 (195), 2015. – С. 90-96.

3. Єжова О. О. Виховання особистості у новій соціокультурній реальності / О. О. Єжова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2013. – № 7 (33). – С. 69–75.

4. Лисенко М. В. Інформаційне суспільство як теорія і практика сучасності / М. В. Лисенко // Вісн. Нац. техн. ун-ту України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка: Розділ 3. Педагогіка : зб. наук. пр. – К. : ІВЦ «Полі- техніка», 2007. – № 2 (20) – Ч. 1. – С. 23–26.