issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

СТАН РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕРСПЕКТИВИ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ЗАРУБІЖНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_logo2.png

Г. Р. Вороніна

У статті розглянуто стан наукової розробленості проблеми розвитку професійної перспективи у зарубіжній педагогічній теорії. На основі проведеного аналізу іноземних наукових джерел та словників зроблено спробу узагальнити відомості про поняття «професійна перспектива» та розкрити його сутність. Особливу увагу приділено актуальним питанням розвитку професійної перспективи старшокласників та особливостям процесу початкового планування кар’єри учнівської молоді. Подальше вивчення запропонованої теми сприятиме модернізації професійно орієнтованої освіти в україських школах.

Ключові слова: професійна перспектива, старша школа, планування кар’єри учнівської молоді, профорієнтаційна робота.

Література

1. Словник української мови : в 11 тт. Т. 4 / АН УРСР. Інститут мовознавства  ; за ред. І.  К.  Білодіда. – К. : Наукова думка, 1970–1980. – C. 105.

2. Словник української мови : в 11 тт. Т. 6 / АН УРСР. Інститут мовознавства  ; за ред. І.  К.  Білодіда. – К. : Наукова думка, 1970–1980. – C. 332.

3. Яворовська Л. М.  Часова перспектива як чинник психологіч- ного благополуччя особистості / Л. М. Яворовська, Г. С. Філо- ненко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Психологія. – 2014.  – № 1110, вип. 55. – С. 56-59. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ VKhIPC_2014_1110_55_12.

4. Career Development: A Policy Statement for National Career Development Association. – London : NCDA, 2011. – 8 р.

5. Hall D. Career In and Out of Organizations / Douglas T. Hall. – London : Sage Publications Ltd, 2001. – 386 p. 97

6. Inkson K. Understanding Careers, Metaphors of Working Lives / Kerr Inkson, Nicky Dries, John Arnold. – London : Sage Publications Ltd, 2015. – 432 p.

7. Longman Dictionary of Contemporary English. – Essex : Pearson Education Limited, 2008. – 1486 р.

8. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. – Oxford : Macmillan Publishers Limited, 2007. – 1770 р.

9. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. – Oxford : Oxford University Press, 1995. – 1427 р. 10. Zimbardo Ph. The Time Paradox: The New Psychology of Time That Will Change Your Life / Philip Zimbardo, John Boyd. – New York : Free Press, 2008. – 358 р.