issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

Методичні аспекти патріотичного виховання молодших підлітків засобами літератури

http://zbirnyk.ipv.org.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_logo233.png

У статті порушено питання необхідності удосконалення методичного забезпечення процесу національно-патріотичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл. Автор розглядає наукові джерела з питань методики викладання літератури з метою вико- ристання потенціалу цього предмета для формування патріотич- них почуттів у школярів. Зокрема, надано методичні поради щодо ефективного застосування художніх творів у патріотичному вихованні молодших підлітків – учнів 5-6 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Ключові слова: патріотичне виховання, методика виховання, уроки літератури, методика викладання літератури, молодші підлітки.

Література

1. Бех І.  Д.  Вибрані наукові праці. Виховання особистості. Том 1. – Чернівці : Букрек, 2015. – 840 с.

2. Голубков В. В. Методика преподавания литературы / В. В. Голубков. – М., 1962. – С. 69.

3. З Україною в серці (тренінг з патріотичного виховання дітей та молоді) : посіб. / І. Д. Бех, В. І. Кириченко, Ж. В. Петрочко. – Харків : Мадрид, 2015. 

4. Комаровська O.  A. Театральні технології у вихо- ванні  підлітків  [Електронний ресурс].  – Режим доступу: lib. iitta.gov.ua/5503/1/Komarovska_zbirnuk_2014.PDF.  – Назва з екрана.

5. Мірошніченко Л. Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах : підручник для студентів- філологів. – К. : Ленвіт, 2000. – 240 с.

6. Ружевич Я. Проблема формування ціннісних орієнтацій в учнів (методичний аспект) [Електронний ресурс].  – Режим доступу: www.kspu.edu/FileDownload.ashx/dis.%20РУЖЕВИЧ. doc?id=02469157-3e51. – Назва з екрана.