issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ПРАВОВЕ ПІДҐРУНТЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДИТЯЧИХ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ ФРАНЦІЇ

ПРАВОВЕ ПІДҐРУНТЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДИТЯЧИХ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ ФРАНЦІЇ

Школяр Л. В. 

аспірант Інституту проблем виховання НАПН України

 

У статті на основі аналізу нормативно-правових документів Франції щодо діяльності громадських об’єднань розглянуто правове підґрунтя, умови створення та ефективного функціонування дитячих громадських об’єднань. Значна увага приділена особливостям законодавчої бази, а саме так званій “спрощеній” процедурі створення та специфіці функціонування дитячих громадських об’єднань.


Ключові слова: громадське об’єднання, асоціація, Генеральна асамблея, Бюро, Рада Зібрання.

 

Література
1. Відкриті архіви [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://halshs.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/266003/filename/2007-5_Tchernonog-2.pdf. – Назва з екрана.
2. Гід по діяльності асоціацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://guide.libreassociation.info/includes/guide-libreassociation-version-1.1.pdf. – Назва з екрана.
3. Доклад о состоянии прав человека в Европе. Париж 2010.
4. Косов Г. В. Модели взаимодействия гражданського общества и государства в глобальной общественно-политической системе : монография / Г. В. Косов, О. В. Паслер. Ставрополь: Ставролит, 2010. – 154 с.
5. Модель існування асоціацій. Відділ правової та адміністративної інформації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/approfondissements/modele-associatif-avant-1901.html. – Назва з екрана.
6. Сравнительная таблица законодательства некоторых государств, регулирующего деятельность НПО [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.coe.mid.ru/old/doc/tab_ru.html. – Название с экрана. 

7. Створення асоціації. Публічна інформація офіційного сайту адміністрації Франції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vosdroits.service-public.fr/associations/R1757.xhtml. – Назва з екрана.
8. Юніорські асоціації. Досьє 2014–2015 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.juniorassociation.org/e_upload/pdf/dossier_2014_2015/habilitation/Habilitation%20JA%202014-2015%20+%20notice%20+%20APAC_diffusion.pdf. – Назва з екрана.