issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

Психолого-педагогічнА допомогА батькам з неповних сімей ДЛЯ підвищення їхНЬОЇ педагогічної майстерності у гармонізації взаємин з молодшими підлітками

Психолого-педагогічнА допомогА батькам з неповних сімей ДЛЯ підвищення їхНЬОЇ педагогічної майстерності у гармонізації взаємин з молодшими підлітками

Сидоренко Ю. І. 

викладач кафедри перекладознавства Миколаївського національного університету імені В.  О. Сухомлинського

 

У статті представлено зміст, форми та методи роботи класного керівника з батьками учнів 5–6 класів для підвищення їхньої педагогічної майстерності у гармонізації взаємин з дітьми в умовах неповної сім’ї. Схарактеризовано програму “Школа гармонізації взаємин з дітьми”, у межах якої основною формою роботи обрано батьківські збори.


Ключові слова: гармонізація, неповна сім’я, суб’єкти виховного процесу, педагогічна умова, взаємини.

 

Література
1. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання : наук.-метод. посібник. – К. : ІЗМН, 1998. – 204 с.
2. Класний керівник і батьки: забезпечення партнерства і співпраці : збірка матеріалів з досвіду роботи / укл. А. І. Тюпа. – Миколаїв : ОІППО, 2012. – 48 с.
3. Лодкина Т. В. Социальная педагогика. Защита семьи и детства. – М., 2003. – 191 с.