issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Постильна О. О. 

асистент кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

 

Здійснено аналіз методичної роботи щодо формування моральних цінностей у студентів педагогічних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Автор розкриває принципи, форми та методи, які доцільно використовувати у навчально-виховному процесі, наводить приклади проведення інформаційно-просвітницького тренінгу “Безпечна робота та правила поведінки в мережі Інтернет” та семінару “Асоціації” для користувачів планшетного комп’ютера, смартфона на платформі Android та операційної системи iOS (iPhone OS).

 

Ключові слова: моральні цінності, виховний процес, студентська молодь, інформаційно-комунікаційні технології.

 

Література
1. Указ Президента України про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/344/2013
2. Бех І. Д. Виховання особистості : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2008. – 848 с. : іл. 3. Бех І. Д. Категорія “становлення” в контексті розвитку образу “Я” особистості // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 3. – С. 25–34.
4. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання / І. Д. Бех. – К. :ІЗИН, 1998. – 203 с.
5. Москальова Л. Ю. Виховання у майбутніх учителів морально-етичної культури: теоретичний та методичний аспекти :[монографія] / Л. Ю. Москальова. –Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2009. – 464 с.
6. Москальова Л. Ю. Системи людиновімірності: аналіз досліджень діагностичного інструментарію виховної роботи та перспективи проблематики // Людиномірність у культурі, науці та освіті: філософсько-методологічні аспекти : монографія / авт. кол. ; за заг. ред. В. В. Молодиченка. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – 316 с.