issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ПРИНЦИПИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ АДАПТАЦІЇ СТ АРШОКЛАСНИКІВ ДО САМОВИЗНАЧЕННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОФЕСІЯХ В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО ОКРУГУ

ПРИНЦИПИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ АДАПТАЦІЇ СТ АРШОКЛАСНИКІВ ДО САМОВИЗНАЧЕННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОФЕСІЯХ В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО ОКРУГУ

Пархоменко О. М. 

науковий співробітник лабораторії трудового виховання і профорієнтаційних технологій Інституту проблем виховання НАПН України

 

У статті розглянуто та схарактеризовано принципи розвитку, науковості, інтегративності, мобільності, акумуляції, наступності, технологічності, варіативності, спрямованості у професійному самовизначенні на комплексне вирішення завдань навчання, виховання та розвитку, що лежать в основі вибору майбутньої професії. Зокрема, стосовно адаптації старшокласників до самовизначення у виборі сільськогосподарських професій в умовах освітнього округу. Також виокремлено групу імовірнісних закономірностей процесу професійної адаптації в навчальному закладі.

 

Ключові слова: професійне самовизначення, професійна адаптація, підготовка старшокласників, навчальний процес, освітній округ.

 

Література
1. Бабанский Ю. К. Оптимизация процесса обучения. – М. : Педагогика, 1977. – 254 с.
2. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.
3. Зеер Э. Ф. Личностно ориентированное профессиональное образование: теоретико-методологический аспект. – Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 2001. – 224 с.

4. Смирнов И. П. Новые принципы организации начального профессионального образования / И. П. Смирнов, В. А. Поляков, Е. В. Ткаченко. – М. : ООО “Аспект”, 2004. – 32 с.

5. Осипенко Л. Є. Формування дослідниць вмінь сільських школярів // Постметодика. –2005. – № 1. – С. 27–33.
6. Положення про освітній округ : схвалено 27.08.2010 р. / Кабінет Міністрів України // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2010. – № 2.
7. Трудове навчання : програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5–9 класи. – К. : Перун, 2005. – 256 с.
8. Яценко А. А. Уроки сільськогосподарської праці в малокомплектних школах / А. А. Яценко // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2005. – № 2. – С. 16–19.