issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ З ФОРМУВАННЯ МІЖОСОБИСТІСНОГО ПАРТНЕРСТВА У ДІТЕЙ В УМОВАХ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ З ФОРМУВАННЯ МІЖОСОБИСТІСНОГО ПАРТНЕРСТВА У ДІТЕЙ В УМОВАХ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Нечай С. П. 

старший науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України кандидат педагогічних наук, доцент

 

У статті репрезентовано поняття “міжособистісне партнерство” щодо дітей старшого дошкільного віку, логіку та етапи формування міжособистісного партнерства у дітей в умовах дошкільного навчального закладу, аналітичні матеріали за результатами наукового дослідження з означеної проблеми.

 

Ключові слова: міжособистісне партнерство, діти старшого дошкільного віку.

 

Література
1. Базовий компонент дошкільної освіти України (нова редакція) / науковий керівник А. М. Богуш – К. : Видавництво, 2012. – 26 с.