issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ БАТЬКІВ У ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СІМ'Ї ТА ШКОЛИ

ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ БАТЬКІВ У ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СІМ'Ї ТА ШКОЛИ

Матвієнко О. В. 

заступник директора з наукової роботи Інституту педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор

 

У статті актуалізовано проблему відновлення національно-культурних цінностей, традицій, ментальності української родини як найстійкішого елемента суспільства. Підкреслено значущість педагогічної взаємодії у цьому процесі. Проаналізовано смислові аспекти ментальності як основи духовності української родини в її минулому, сьогоденні і в проекції на майбутнє в контексті європейської стратегії розвитку України.
Представлено особливості педагогічної культури у формуванні ментальності української родини як єдності кількох поколінь: установка і орієнтація на цінності і традиції українського етносу, народу; соціокультурна адаптація та освоєння духовних, моральних принципів і віри; подолання кризових станів шляхом формування економічної грамотності; продукування демократичних відносин через системний зв’язок “сім’я – школа – суспільство”.
Розкрито роль сім’ї в соціалізації дитини як процесі інтеграції індивіда в суспільство завдяки оволодінню його вимогами, придбання соціально значущих характеристик свідомості і поведінки, які регулюють його взаємини з іншими людьми і соціумом загалом. Розглянуто особливості сімейної соціалізації як цілеспрямованого і нерегульованого процесу, що реалізується не лише завдяки спеціально організованому впливу дорослих (вихованню) на дитину, але і внаслідок спостереження та наслідування нею поведінки всіх дорослих членів сімейного мікроколективу. Схарактеризовано ознаки соціального простору сім’ї та механізми його впливу на процес соціалізації підростаючої особистості.

 

Ключові слова: соціалізація, сім’я, дитина, соціальний простір сім’ї, механізми соціалізації, батьки.

 

Література
1. Гуменюк Л. Культура вчителя у системі сімейно-шкільного виховання // Початкова школа. – 1997. – № 5.
2. Корнієнко С. М. Родинні виховні заходи у початкових класах. – Тернопіль, 1997.
3. Матвієнко О. В. Виховання молодших школярів: теорія і технологія. – К. : Стилос, 2006.
4. Сухомлинський В. О. Батьківська педагогіка. – К., 1978.