issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА ДИТИНИ ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВОГО АНАЛІЗУ

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА ДИТИНИ ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВОГО АНАЛІЗУ

Малиношевський Р. В.

завідувач лабораторії соціальної педагогіки Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук

 

У статті тематизовано проблему соціально-педагогічної підтримки. Акцент зроблено на недоцільності використання поняття “педагогічна підтримка” як вихідної точки поняттєвого аналізу, оскільки це може призвести до виникнення труднощів епістеміологічного характеру. Окреслення меж дисциплінарної матриці конкретно науковими поняттями дало змогу уточнити потенційно сприятливі локації здійснення соціально-педагогічної підтримки.

 

Ключові слова: підтримка, соціально-педагогічна підтримка, дисциплінарна матриця.

 

Література
1. Алексеенко Т. Ф. Концептуализация социально-педагогической поддержки семей с детьми инвалидами / Т. Ф. Алексеенко // Развитие медицинских и социальных услуг для людей с инвалидностью в Таджикистане: практические аспекты : сборник материалов науч.-практ конф., посвященной 20-летию Научно-исследовательского института экспертизы и восстановления трудоспособности инвалидов / под ред. А. Г. Гаибова. – Душанбе : ООО “Контраст”, 2012. – Вып. 4. – С. 10–21.
2. Алєксєєнко Т. Ф. Формування цілісного виховного середовища дитини у педагогічній спадщині В. Сухомлинського : [монографія] / Т. Ф. Алєксєєнко, Р. В. Малиношевський. – Хмельницький : Поліграфіст – 2, 2012. – 296 с.
3. Газман О. С. Педагогическая поддержка детей в образовании как инновационная проблема / О. С. Газман // Новые ценности образования: десять концепций и эссе. – 1995. – № 3. – С. 58–63.
4. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / [за заг. ред. проф. І. Д. Звєрєвої]. ‒ Київ, Сімферополь : Універсум, 2012. ‒ 536 с.
5. Олиференко Л. Я. Социально-педагогическая поддержка детей группы риска / Л. Я. Олиференко, Т. И. Шульга, И. Ф. Дементьева. – М. : Издательский центр “Академия”, 2008. – 256 с.
6. Чернуха Н. М. Категорія соціально-педагогічної підтримки: теорія і практика / Н. М. Чернуха // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету “Україна”. – 2012. – № 6. – С. 179–182.