issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ СЕРЕДНЬОГО СТУПЕНЯ НАВЧАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НЕФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ ШВЕЦІЇ

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ СЕРЕДНЬОГО СТУПЕНЯ НАВЧАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НЕФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ ШВЕЦІЇ

Колодько І. М.

аспірант Інституту проблем виховання НАПН України

 

У статті на основі аналізу історичної та педагогічної літератури, а також нормативних документів у галузі освіти розглянуто нормативні та організаційні засади формування в учнів середнього ступеня навчання готовності до екологічної діяльності в неформальній освіті Швеції. Особлива увага приділена нормативно-законодавчій базі державного рівня, яка розкриває специфіку організації екологічної діяльності учнів середнього ступеня навчання в неформальній освіті Швеції.

 

Ключові слова: екологічна діяльність, неформальна освіта, сталий розвиток, нормативні документи Швеції.

 

Література
1. Bavner, P., Barklund, A., Hellewell, A., Svensson, M. (2011). Swedish act of education [Electronic resource]. – Аccess mode: http://sweden.se/society/education-in-sweden/
2. Curriculum for the compulsory school, preschool class and leisuretime centre 2011, Stockholm, 2011 [Electronic resource]. – Аccess mode: www.skolverket.se/publikationer.
3. Employment developments in childcare services for school-age children. Sweden. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions [Electronic resource]. – Аccess mode: www. Eurofound.eu.int.
4. Eurofound (2007). Out-of-school care services for children living in disadvantaged areas. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
5. Regeringskansliet. – Government Offices of Sweden [Electronic resource]. – Аccess mode: http://www.government.se
6. Skolverket (2010:800) [Electronic resource]. – Аccess mode: http://www.skolverket.se/
7. Swedish Environmental Code [Electronic resource]. – Аccess mode: http://www.government.se/content/1/c6/02/28/47/385ef12a.pdf.