issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ

Канішевська Л. В.

завідувач лабораторії виховної роботи в закладах інтернатного типу Інституту проблем виховання НАПН України, доктор педагогічних наук, професор

 

У статті схарактеризовано педагогічні умови формування цінностей сімейного життя старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів: підготовка педагогів шкіл-інтернатів до формування цінностей сімейного життя у старшокласників; змістове і методичне забезпечення процесу формування цінностей сімейного життя у вихованців шкіл-інтернатів; побудова взаємодії педагогів та старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів на основі педагогічної підтримки.

 

Ключові слова: цінності сімейного життя, педагогічні умови, старшокласники, загальноосвітня школа-інтернат, позаурочна діяльність.

 

 

Література

1. Канішевська Л. В. Виховання соціальної зрілості старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності : монографія / Любов Вікторівна Канішевська. – К. : ХмЦНП, 2011. – 368 с.
2. Краевский В. В. Методология педагогики. Новый этап / В. В. Краевский, Е. В. Бережнова. – Академия, 2006. – 400 с.
3. Найн А. Я. Педагогические инновации и научный эксперимент / А. Я. Найн. // Педагогика. – 1996. – № 8. – С. 9–14.
4. Селевко Г. К. Технология саморазвития личности школьника / Герман Константинович Селевко // Школьные технологии. – № 6. – С. 5–25.
5. Сімейні цінності : практично-орієнтований посібник для навчальної програми “Сімейні цінності” (70 годин) [для 8–9 класів] / [О. В. Мельник, Т. В. Кравченко, Л. В. Канішевська, О. П. Пархоменко]. – Івано-Франківськ : НАІР, 2013. – 600 с.