issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

РИЗИКОВАНА ПОВЕДІНКА СТАРШОКЛАСНИКІВ У СФЕРІ ІНТЕРНЕТ-СПІЛКУВАННЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

РИЗИКОВАНА ПОВЕДІНКА СТАРШОКЛАСНИКІВ У СФЕРІ ІНТЕРНЕТ-СПІЛКУВАННЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Данілова А. П.

науковий співробітник лабораторії соціальної педагогіки Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук

 

У статті проаналізовано ризиковану поведінку як наукову категорію. Обґрунтовано ризиковану поведінку старшокласників у сфері інтернет-спілкування як актуальну соціально-педагогічну проблему та подано її визначення. Представлено та схарактеризовано найпоширеніші інтернет-ризики (контентні, електронні, споживчі, комунікативні).

 

Ключові слова: ризикована поведінка, інтернет-спілкування, комунікативні ризики.

 

Література
1. Алєксєєнко Т. Ф. Ризикована поведінка : посібник / Т. Ф. Алєксєєнко, С. В. Кушнарьов. – Вінниця : Планер, 2013. – 172 с.
2. Банус А. А. Различные аспекты обоснования природы рисков данного поведения личности / А. А. Банус // Психология : проблемы практического применения : метериалы ІІ междунар. науч. конф. (г. Чита, июнь, 2013 г.). – Чита : Молодой ученый, 2013. – С. 10–16.
3. Динаміка використання Інтернет в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=199&page=1.
4. Кочарян А. Б. Виховання культури користувача Інтернету. Безпека у всесвітній мережі : навчально-методичний посібник / А.Б. Кочарян, Н.І. Гущина. – Київ, 2011. – 100 с.
5. Линия помощи Дети-онлайн. Интернет риски [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://detionline.com/helpline/risks.
6. Internet Usersby Country (2014) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.internetlivestats.com/internet-usersby-country/.