issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ФОРМИ І МЕТОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ ПЕДАГОГІВ І БАТЬКІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ АМЕРИКАНСЬКОЇ ШКОЛИ

ФОРМИ І МЕТОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ ПЕДАГОГІВ І БАТЬКІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ АМЕРИКАНСЬКОЇ ШКОЛИ

Гуцуляк Л. І.

аспірант ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

 

Розкрито особливості та основні напрями реалізації взаємодії американських педагогів і батьків як важливого засобу поліпшення навчання та поведінки учнів, підвищення ефективності навчально-виховного процесу та управління діяльністю школи. Встановлено, що в США велика увага приділяється запровадженню різноманітних форм і методів, які передбачають активізацію взаємодії школи з батьками учнів та з громадою.

 

Ключові слова: форми, методи, взаємодія, школа, сім’я, педагоги, батьки, Сполучені Штати Америки.

 

Література
1. Пузырева О. И. Совместная работа школы, семьи и общины по обучению и воспитанию сельских школьников в США : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Ольга Ивановна Пузырева. – М., 2005. – 260 c.
2. Фахрутдинов Р. Р. Интеграция воспитательных сил школы, семьи и общины в США : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Фахрутдинов Рифат Рифович. – К., 2008. – 193 c.
3. Barbour, Ch., Barbour N. H. Families, schools, and communities: building partnerships for educating children. (2 ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill / Prentice Hall, 2001. – 391 p.
4. Comer, J. P., Haynes, N. M., Joyner, E. T. & Ben-Avie, M. (Eds.). Rallying the Whole Village: The Comer Process for reforming education. New York: Teacher’s College Press, 1996. – 139 p.
5. De Young, A J. Economics and American Education: A Historical and Critical Overview of the Impact of Economic Theories on Schooling in the United States. New York: Longman, 1989.
6. Epstein, J. L. School, Family and Community Partnerships: Preparing Educators and Improving Schools. Boulder, CO: Westview Press, 2001. – 92 p.
7. Epstein, J. L. How do We Improve Programs for Parent Involvement? II Educational Horizons, 1988. – 66 р.
8. Families and Schools as Partners. Education, Equity, Excellence. Office for Civil Rights, U.S. Department of Education. Washington, DC: 20202.
9. Jones, M., Lowenstein, R., Melnick, S. Out of the Box and Onto the Web: A Guide for Using Technology Partnerships to Create Systemic Change. National Association of partners in education, Inc. 2000.
10. Knutson, R., Penn, J., & Flinchbaugh, B. Agricultural and Food Policy. Englewood Cliff, 1998.
11. U.S. Department of Agriculture Rural Development Kentucky 2002 Annual Report. USD A. Washington, DC: 2003.