issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ: З ДОСВІДУ США

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ: З ДОСВІДУ США

Гурман Т. Л.

викладач кафедри англійської мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

 

У статті розглянуто проблему формування професійного самовизначення старшокласників у практиці середньої школи США в її взаємозв’язку із відповідними американськими законами. Розкрито специфіку організації роботи з дітьми на основі компетентнісного підходу. Схарактеризовано основні типи професійних інтервенцій (ознайомлювальні, консультативні, практично орієнтовані, програмно-інтегровані). Аналізується роль професійних академій (шкіл-магнітів), програми учнівства, Американської професійної ресурсної мережі у професійному самовизначенні американської молоді. Звернено увагу на планування майбутньої професійної кар’єри та розвиток професійних задатків учнів (паспорт професійної кар’єри, індивідуальний професійний план, інформаційне інтерв’ювання). Розкрито практичну діяльність учнів в інноваційних проектах і виробничій практиці.

 

Ключові слова: професійне самовизначення, старшокласники, професійні інтервенції, мережева база даних про професії, паспорт професійної кар’єри, профорієнтаційна робота.

 

Література
1. A Taxonomy of Career Development Interventions that Occur in U.S. Secondary Schools / [Dykeman C., Herr E., Ingram M., Pehrsson D., Wood Ch., Charles S. ; National Research Center for Career and Technical Education]. – Minneapolis : University of Minnesota, 2001. – 36 p.
2. Adolescent Career Development: Classroom, Group and Individual Guidance Activities / [Del Valle J., Werner C., Rodriguez D. ; еd. by P. del Valle]. – Minneapolis : Educational Media Corporation, 2005. – 154 p.
3. Dictionary of Vocational Psychology by Andrew D.Carson. – Available from: http://vocationalpsychology.com/dictionary.htm.
4. Harnish D., Wilke-Schnaufer J. Work-Based Learning in Occupational Education and Training // Journal of Technology Studies. – Summer-Fall 1998. – Volume 24, No. 2. – P. 21-30.
5. National Career Development Guidelines. – Available from: http://www.acrnetwork.org/ncdg.htm.
6. Occupational Information Network. – Available from Internet: <http://www.onetcenter.org>
7. School-to-Work Opportunities Act of 1994 / Public Law 103-239. – May 4, 1994.
8. Scribner J. Youth Apprenticeship Experiences in Wisconsin: A Stakeholder-Based Evaluation / Scribner J., Wakelyn D. // The High School Journal. – October-November 1998. – Volume 82, № 1. – P. 24-34.
9. The Education Trust. – Available from: http://www2.edtrust.org/
10. The New Career and Technical School / By: Reese, Susan. Techniques: Connecting Education & Careers. – 2005. – Oct. – Vol. 80. – P. 16-17,
11. Unger H. Encyclopedia of American education. Volumes 1-3. – New York: Facts on File, Inc. 1996. – 1235 p.
12. Zunker V. G. Career Counseling: A Holistic Approach. – Thomson Brooks/Cole. – 7th edition, 2006. – 688 p.