issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ДОСВІД ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ ЩОДО ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ

ДОСВІД ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ ЩОДО ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ

Гарнійчук В. М.

молодший науковий співробітник лабораторії громадянського та морального виховання Інституту проблем виховання НАПН України 

 

Обґрунтовано актуальність потреби вивчення досвіду провідних країн світу щодо виховання патріотизму особистості. Висвітлено й проаналізовано досвід виховання патріотизму підростаючого покоління в таких країнах, як-то Федеративна Республіка Німеччина, Ізраїль та Японія. Визначено зміст, основні форми та методи патріотичного виховання у цих країнах, де виховання патріота-воїна-громадянина є питанням загальнодержавного масштабу.

 

Ключові слова: патріотизм, патріотичне виховання, громадянське виховання, демократія, права дитини; зміст, форми та методи виховання; підростаюче покоління.

 

Література
1. Авдіянц Г. Порівняльний аналіз підходів до громадянського виховання школярів в Україні та Німеччини [Електронний ресурс] / Г. Авдіянц, М. Кузякіна // Вісник Інституту розвитку дитини. – Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/pedagog/85/15449-porivnyalnij-analiz-pidxodiv-dogromadyanskogo-vixovannya-shkolyariv-v-ukra%D1%97ni-tanimechchini.html – Назва з екрана.
2. Вихованння громадянського духу: досвід Японій. [Електронний ресурс] // Фонд якісної політики. – Режим доступу: http://www.fundgp.org/ua/events/news/550/ – Назва з екрана.
3. Військове навчання в Ізраїлі. [Електронний ресурс] // Самвидам. Александр Шульман. Статті. – Режим доступу: http://www.jewniverse.ru/biher/AShulman/23.htm – Назва з екрана.
4. ГАНДА – курс молодого бійця. Солдатами не народжуються. [Електронний ресурс] // Самвидам. Александр Шульман. Статті. – Режим доступу: http://www.jewniverse.ru/biher/AShulman/ 2.htm – Назва з екрана.
5. Государство Израиль. Молодежные движения. [Електронний ресурс] // Электронная еврейская энциклопедия. – Режим доступу: http://www.eleven.co.il/article/11745 – Назва з екрана.
6. Загальна освіта в Японії. [Електронний ресурс] // Євро Освіта. – Режим доступу: http://www.euroosvita.net/prog/print.php/prog/print.php?id=1778 – Назва з екрана.
7. Освіта. Факти про Ізраїль. Цілий світ спочинає на диханні дитини в школі. (Вавилонський талмуд: Шаббат, 119б). [Електронний ресурс] // Ізраїльська дипломатична мережа. Посольство Ізраїлю в Україні. – Режим доступа: http://embassies.gov.il/kiev/AboutIsrael/Education/Pages/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.aspx – Назва з екрана.
8. Detjen. Politische Bildung Geschichte und Gegenwart in Deutschland Joachim Detien – R. Oldenbourg Verlag Munschen Wien, 2007. – 510 s.
9. Himmelmann G. Demokratie lernen und Politik lernen – ein Gegensatz? [Електронний ресурс] – Режим доступа: http://www.bpb.de/veranstaltungen/YB62AC,0,0,Demokratie_lernen_und_Politik_lernen_%96_ein_Gegensatz.html – Назва з екрана.
10. Sliwka A. Burgerbildung. Demokratie beginnt in der Schule. – Belty Verlag. Weinheim und Basel., 2008. – 226 s.