issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ОСНОВ ЗДОРОВ ’Я В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ОСНОВ ЗДОРОВ ’Я В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Ващенко О. М.

доцент кафедри початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент 

 

Стаття присвячена питанню використання проблемних ситуацій у процесі вивчення молодшими школярами предмета “Основиьздоров’я”, що сприятиме творчому та креативному засвоєнню навчального матеріалу і формуванню навичок самостійного вирішення пізнавальних та практичних завдань.

 

Ключові слова: початкова школа, молодші школярі, проблемні ситуації, основи здоров’я.

 

Література
1. Бібік Н. Основи здоров’я в початковій школі: Методичний коментар / Н. Бібік, Н. Коваль // Початкова школа. – 2005. – № 10. – С. 42–47.
2. Ващенко О. М. Організація навчально-виховного процесу з “Основ здоров’я” в 1–4 класах / О. М. Ващенко. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2010. – 292 с.
3. Ващенко О. М. Формування професійних знань у студентів щодо організації навчального процесу з курсу “Основи здоров’я” у початковій школі / О. М. Ващенко // Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи: теорія і практика : [кол. моногр.] ; за заг. ред. К. І. Волинець. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С. 104–107.
4. Волоснюк М. А. Проблемне навчання як провідний метод розвиваючого навчання в умовах особистісно орієнтовної парадигми освіти / М. А. Волоснюк // Управління школою. – 2005. – № 16–18. – С. 56–59.
5. Кравченко Т. Г. Проблемне навчання – основа розвитку здібностей учнів / Т. Г. Кравченко // Управління школою. – 2004. – № 14. – С. 2–5.
6. Осадченко І. Проблема стимулювання творчої активності школярів / І. Осадченко // Рідна школа. – 2001. – № 11. – С. 54–55.
7. Основи здоров’я. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1–4 класи // Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1–4 класи. – К. : Освіта, 2012. – С. 314–330.
8. Фурман А. В. Проблемні ситуації в навчанні. – К. : Вища школа, 1991. – 192 с.