issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

МЕХАНІЗМИ РОЗУМІННЯ В ТЕХНОЛОГІЇ МАТЕМАТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

МЕХАНІЗМИ РОЗУМІННЯ В ТЕХНОЛОГІЇ МАТЕМАТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Брежнєва О. Г.

доцент кафедри дошкільної освіти Маріупольського державного університету, докторант Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент

 

У статті обґрунтовано значення математичного складника в розвитку дітей дошкільного віку. Розкрито механізми розуміння дитиною математичного змісту як основи її математичної розвиненості. Представлено опис технологічної моделі математичного розвитку дітей дошкільного віку на основі інтегрованих дидактичних модулів.

 

Ключові слова: математичний розвиток, фрейм, розуміння як пізнавальна процедура, інтегрований дидактичний модуль.

 

Література
1. Бершадский М. Е. Понимание как педагогическая категория. (Мониторинг когнитивной сферы: Понимает ли ученик, что изучает?) / М. Е. Бершадский. – М. : Центр “Педагогический поиск”, 2004. – 176 с.
2. Брежнєва О. Жива математика, або технологія інтегрованих дидактичних модулів для логіко-математичного розвитку дітей / О. Брежнєва // Вихователь-методист дошкільного закладу, 2014. – № 9–11. – С. 15, с. 24–31, с. 58–65.
3. Знаков В. В. Три традиции психологических исследований – три типа понимания / В. В. Знаков // Вопросы психологии. – 2009. – № 4. – С. 14–23.
4. Костюк Г. С. О психологии понимания / Г. С. Костюк // Избранные психологические труды. – М., 1988. –304 c.
5. Лобок А. М. Другая математика / А. М. Лобок // Школьные технологии. – №5. – 1998. – С. 9.
6. Пиаже Ж. Избранные психологичесике труды. Психология интеллекта. Генезис числа у ребенка. Логика и психология / Ж. Пиаже. – М. : Просвещение. – 1969. – 660 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://elib.gnpbu.ru/text/piazhe_izbrannye-psihologicheskie-trudy_1969/go,0;fs,1/
7. Эрдниев П. М. Противопоставление / П. М. Эрдниев, Б. П. Эрдниев // Хальмгунн. – 2006. – 26 января (№ 12–13). – С. 13 // Калмыцкий университет. – 2006. – 7 марта. – С. 7.