issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА – НА ПРИКЛАДІ ДОСВІДУ PWSZ (PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA) У ХЕЛМІ

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА – НА ПРИКЛАДІ ДОСВІДУ PWSZ (PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA) У ХЕЛМІ

Бяловас К.,  Мазур П.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

 

У статті розглянуті правова основа і базові характеристики професійної освіти у Польщі – професійних ПТУ, середніх спеціальних навчальних закладів, технікумів і вищих навчальних закладів. Детально праналізовано досвід професійного самовизначення у Державній школі вищої освіти міста Хелм, а також наявні факультети, стажування для студентів та співпрацю із зарубіжними партнерами, зокрема програму Еразмус.

 

Ключові слова: освіта, професійна освіта, професійне самовизначення, досвід, вища професійна школа.

 

Література

1. Efektywność kształcenia zawodowego. Kształcenie zawodowe a rynek pracy / [Urszula Jeruszka (red.), Stefan M. Kwiatkowski, Janina Dretkiewicz-Więch, Krzysztof Symela, Janusz Figurski, Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Mieczysław Kabaj;red. U. Jeruszka]. – Warszawa : IPiSS 2000. – 320 s. – (seria “Studia i Monografie”)
2. Polskie Szkoły Internetowe Libratus http://www.krzasp.pl/pl/index.php.
3. Kształcenie i szkolenie zawodowe w Polsce. Raport 2004, Warszawa / Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr, Fundacja “Fundusz Współpracy”: Scholar, 2005.
4. Kształcenie zawodowe i ustawiczne a potrzeba rynku / red. B. Wołosiuk, M. Nowak, Biała Podlaska. – 2012.
5. Kwiatkowski S. M., Kształcenie zawodowe. Wyzwania – priorytety – standardy. – Warszawa, 2008.
6. Macukow B. Pojedynki z akredytacją i jakością – czyli jakmieć poczucie satysfakcji w kształceniu inżynierów, [w:] Internacjonalizacja studiów wyższych / red. W. Martyniuk. – Warszawa, 2011. – S. 71-92.
7. Okoń W. Nowy słownik pedagogiczny. – Warszawa, 2001.
8. Raport GUS: Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2012/2013.
9. Skibińska B. Siedem przykazań mobilności, “Europa dla aktywnych”. – 2012. – nr 9. – S. 7.
10. Szkolnictwo wyższe w Polsce 2013 http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/ 2013_07/0695136d37bd577c8ab03acc5c59a1f6.pdf.