issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

Книга 2

А. А. Момбек, А. Б. Айтбаева, г. Алматы, Казахстан
О. Л. Морін, м. Київ
С. М. Мотика, м. Київ
С. П. Нечай, м. Київ
В. Б. Нечерда, м. Київ
Т. К. Окушко, м. Київ
Г. В. Орлова, м. Київ
З. В. Охріменко, м. Київ
О. М. Пархоменко, м. Київ
Т. С. Пасічна, м. Київ
О. В. Пащенко, м. Київ
Ж. В. Петрочко, м. Київ