issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

Книга 2

О. Л. Морін, м. Київ
В. І. Мудрік, м. Київ
C. П. Нечай, м. Київ
С. А. Ничкало, Київ
Т. К. Окушко, м. Київ
Т. В. Олинець, м. Кам’янець-Подільський
І. А. Онищук, м. Кременець
В. М. Оржеховська, Т. Є. Федорченко, м. Київ
Я. Н. Оспанова, м. Астана, Казахстан
З. В. Охріменко, м. Київ
К. М. Павицька, м. Київ
Я. Ф. Паніна, м. Чернігів