issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

Фахова реєстрація збірника поновлена

mon fb image

Наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» від 12 травня 2015 р. №528 поновлено фахову реєстрацію збірника наукових праць «Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді» Інституту проблем виховання НАПН України у галузі педагогічних наук строком на п’ять років.

 

Попередньо збірник наукових праць був включений до Переліку наукових фахових періодичних видань України постановою Президії Вищої атестаційної комісії України від 10 лютого 2010 р. №1-05/1.