issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ПОДГОТОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И кураторов студенческих групп К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КРОСС-КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ В воспитательной деятельности в высших педагогических учебных заведениях

ПОДГОТОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И кураторов студенческих групп К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КРОСС-КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ В воспитательной деятельности в высших педагогических учебных заведениях

Олинец Т. В. 

 

В статье рассматривается проблема подготовки преподавателей и кураторов студенческих групп к реализации процесса формирования кросс-культурных ценностей у студентов в воспитательной деятельности высших педагогических учебных заведений. Среди наиболее эффективных форм работы рассматриваются лекции, семинарские занятия, психолого-педагогический консилиум, самостоятельная работа.

 

Ключевые слова: преподаватели и кураторы студенческих групп, кросс-культурные ценности, подходы к воспитанию, подготовительная работа, высшие педагогические учебные заведения.

 

Литература

1. Виховуємо громадян-патріотів України : наук.-метод. посібник / авт. кол. за заг. ред. К. І. Чорної. — Черкаси : ЧОІПОПП, 2011. — 272 с.

2. Економіка вищої освіти України: тенденції та механізм розвитку / за заг. ред. В. П. Андрущенка. — К. : Педагогічна преса, 2006. — 208 с.

3. Кучерявий О. Г. Професійне самовиховання у вищій школі : навч. посібник / Олександр Георгійович Кучерявий. — К. : Освіта України, 2010. — 200 с.

4. Савченко О. Я. Виховний потенціал початкової освіти / Олександра Яківна Савченко. — К. : СПД «Цудзинович Т. І.», 2007. — 204 с.

5. Хоружа Л. Л. Етичний розвиток педагога : навч. посібник / Людмила Леонідівна Хоружа. — К. : Академвидав, 2012. — 208 с. — (Серія «Альма-матер»).