issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ipv.org.ua

Засновник видання: Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних

наук України.

Юридична адреса засновника: 04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9.

Назва видання: Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді.

Вид видання за цільовим призначенням: наукове.

Статус видання: вітчизняне.

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами).

Періодичність: раз на рік (1 випуск).

Обсяг: 2 книги (до 65 ум. друк. арк.).

Наказом МОН України № 528 від 12.05.2015 р. поновлено фахову реєстрацію збірника.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:

Серія КВ № 20149-9949ПР.

Збірник відображено у таких базах: Index Copernicus International, ERIH PLUS, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, Українські наукові журнали, Наукова періодика України.

Збірник наукових праць «Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді» містить наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених, докторантів, аспірантів, викладачів вищих педагогічних навчальних закладів, педагогів-практиків, науковий пошук яких спрямований на висвітлення сучасних підходів до змісту, форм і методів виховної роботи.

 

У збірнику поряд із теоретичними доробками, розглядаються технології виховання дітей та учнівської молоді, шляхи й механізми підвищення ефективності їхньої соціалізації і розвитку.

 

Запрошуємо до відвертої дискусії та очікуємо на статті, підготовлені й оформлені відповідно до вимог, що висуваються перед фаховими виданнями.

Prev Next
Проіндексовано в Index Copernicus International Journals Master List 2015

Проіндексовано в Index Copernicus International Journals Master List 2015

Вітаємо редакційну колегію, авторів публікацій та читачів збірника наукових праць «Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді» з успішною індексацією видання в Index Copernicus International...

Детальніше
Індексування в Index Copernicus International Journals Master List 2015

Індексування в Index Copernicus International Journals Master List 2015

Збірник наукових праць Інституту проблем виховання НАПН України «Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді» поданий для індексування в Index Copernicus International Journals Master List...

Детальніше
Прийом статей до Збірника 2016

Прийом статей до Збірника 2016

Редакційна колегія Збірника наукових праць "Теоретико-методологічні проблеми виховання дітей та учнівської молоді" приймає статті на рецензування для розміщення у Випуску 20 (2016 рік).   Кінцевий термін...

Детальніше
Збірник включено до ERIH PLUS

Збірник включено до ERIH PLUS

Збірник наукових праць Інституту проблем виховання НАПН України «Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді» включено до Європейської бази періодичних видань з гуманітарних і соціальних...

Детальніше
Проіндексовано в Index Copernicus International Journals Master List

Проіндексовано в Index Copernicus International Journals Master List

Вітаємо редакційну колегію, авторів публікацій та читачів збірника наукових праць «Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді» з успішною індексацією видання в Index Copernicus International...

Детальніше
Українські наукові журнали

Українські наукові журнали

Збірник наукових праць Інституту проблем виховання НАПН України «Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді» представлено у загальнодержавному довідково-інформаційному веб-ресурсі «Українські наукові журнали».    

Детальніше
Індексування в Index Copernicus International Journals Master List

Індексування в Index Copernicus International Journals Master List

Збірник наукових праць Інституту проблем виховання НАПН України «Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді» поданий для індексування в Index Copernicus International Journals Master List.    

Детальніше
Прийом статей до Збірника 2015

Прийом статей до Збірника 2015

Редакційна колегія Збірника наукових праць "Теоретико-методологічні проблеми виховання дітей та учнівської молоді" приймає статті на рецензування для розміщення у Випуску 19 (2015 рік).   Кінцевий термін...

Детальніше